Szkody


Kolizja - jak postępować

 

Podstawowym zadaniem uczestników kolizji jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, tak aby nie utrudniać ruchu innych pojazdów oraz nie powiększać rozmiarów strat.

W przypadku gdy podczas kolizji ucierpieli ludzie, należy pozostawić miejsce zdarzenia w stanie nienaruszonym do czasu przybycia policji. Jednocześnie naszym obowiązkiem jest w miarę możliwości udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym oraz oznakowanie miejsca wypadku w sposób widoczny i wyraźny, m.in. poprzez trójkąty drogowe.

Ze sprawcą kolizji należy spisać oświadczenie lub wypełnić formularz wypadkowy, w którym sprawca oświadczy, iż spowodował zdarzenie oraz opisze jego przebieg i uszkodzenia z uwzględnieniem dokładnej daty i godziny. Spisujemy także dane pozostałych uczestników wypadku oraz ewentualnych świadków.

Dane sprawcy do oświadczenia należy pobrać z:

  • dowodu osobistego
  • dowodu rejestracyjnego
  • ważnej polisy OC


Wzór oświadczenia rekomendowanego przez PIU znajduje się pod tym adresem.

Pamiętajmy także o dokumentacji fotograficznej, która może ułatwić i przyspieszyć przebieg postepowania odzkodowawczego. Z gotowym oświadczeniem i zdjęciami z miejsca zdarzenia należy udać się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Od tego momentu rozpoczyna się proces likwidacji szkody.

Co jednak zrobić, gdy okazuje się, iż polisa OC sprawcy jest nieważna bądź nie ma jej wcale? Wówczas bezwzględnie wzywamy policję i protokół policyjny składamy  u swojego ubezpieczyciela. Odszkodowanie wypłaci nam wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Pamiętajmy, iż we wszystkich problematycznych sytuacjach, które powstają w związku z kolizją, możemy i powinniśmy wezwać policję, np. gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie możemy jasno ustalić, kto zawinił, sprawca nie chce spisać oświadczenia, jego dokumenty są nieczytelne bądź noszą znamiona fałszerstwa, mamy podejrzenia iż samochód jest kradziony, sprawca jest pod wpływem alkoholu.

 

Przy szkodzie spowodowanej przez zwierzę domowe lub hodowlane ustal dane właściciela i jego ubezpieczenia w zakresie OC (np.: OC rolników, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym), natomiast przy szkodzie spowodowanej przez pieszego, np. wyłamanie lusterka, odnotuj jego dane osobowe, adres, a gdy szkodę wyrządziła osoba nieletnia - dodatkowo dane prawnego opiekuna (rodzica).

 

Jak zgłosić szkodę

 

W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową prosimy o niezwłoczny kontakt z infolinią towarzystwa ubezpieczeń, którego polisę Państwo posiadacie. Podczas rejestracji zdarzenia w systemie towarzystwa ubezpieczeniowego niezbędny będzie numer polisy ubezpieczeniowej.

 

Kliknij logo aby zgłosić szkodę lub zadzwoń:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A - tel. 22 599 9522, fax 22 599 9295
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - 22 444 44 44
Benefia Vienna Insurance Group - 0 801 080 300, (+48 22) 212 20 30
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - 0 801 343 343, (+48 22) 543 0 543
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - 0 801 384 500, (+48 48) 340 00 14
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - 0 801 597 597, (+48 42) 66 66 500
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - formularz zgłoszenia
Grupa ubezpieczeniowo - finansowa Warta - 801 311 311, 601 311 311
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. - 801 107 107, 58 555 55 55
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 801 001 003, 22 894 47 72
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 22 570 47 48
PZU - 801 102 102, 22 566 55 55
TUiR Allianz Polska S.A. - 801 10 20 30, 22 567 12 02
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - 801 107 108, 58 555 6 222
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group - 801 120 000, 22 501 61 00
compensa Liberty Ubezpieczenia - 22 589 95 21
compensa Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - 22 469 69 69