Ubezpieczenia turystyczne

Co może zostać objęte ochroną?

Koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej.

 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie turystyczne dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową